Ilmastokatujen yritykset saivat henkilökohtaista energia- ja ympäristöasioiden neuvontaa

Ilmastokaduilla on noussut esiin, että pienet yritykset ovat kiinnostuneita energia- ja ympäristöasioista, mutta apua ei aina ole helposti saatavilla. Niinpä HSY:n Ilmastoinfon energia-asiantuntija Teemu Kettunen ja yritysten ympäristöasiantuntija Irina Niinivaara värvättiin vierailemaan Ilmastokatujen yrityksissä.

Vierailujen aikana katsottiin yhdessä läpi liikkeiden energia- ja ympäristöasioita, kuten valaistusta, jätehuoltoa ja laitteistoja. Tavoitteena oli tutkailla, ovatko asiat jo kaikin puolin mallillaan vai löytyykö vielä mahdollisuuksia säästöihin ja olosuhteiden parantamiseen.

– Kierroksen helmiä olivat mm. tiukat kriteerit raaka-aineiden vastuullisuudelle ja alkuperälle, ruokahävikin hallinta useilla eri keinoilla (kuten ResQ, late lunch, doggy bag), myytyjen tuotteiden huoltopalvelut ja kierrätysraaka-aineiden käyttö sekä oman toimialan vastuullisuuteen liittyen tehty huolellinen opinnäytetyö, Irina kertoo.

Petrattavaa yrityksillä olisi etenkin asiakasviestinnässä.
– Rohkeasti hyvät teot näkyviin ja asiakas mukaan vastuullisuustyöhön!, Irina kannustaa.

Apua ilmastoviisaaseen liiketoimintaan voit saada esimerkiksi maksuttomista Ekokompassin toimialakorteista ja verkkosivulta Ympäristöosaava.fi!