Asuinkerrostalojen energiakatselmus paljastaa parhaat säästökohteet

Seitsemään Iso Roobertinkadun asuinkerrostaloon tehtiin energiakatselmus helmikuussa 2016.

Energiakatselmus on tapa kartoittaa kerrostalon energiansäästömahdollisuudet. Energiakatselmus tilataan katselmointeja tarjoavilta asiantuntijayrityksiltä. Myös osa isännöintitoimistoista tekee energiakatselmointeja. Katselmuksissa energia-asiantuntija vierailee kohteessa, käy läpi kiinteistötekniikan, ilmanvaihdon ja lämmityksen toiminnan, sekä tekee huoneistokäyntejä ja huoneistokohtaisia mittauksia (lämpötilat, hanavirtaamat, ilmanvaihto) valikoituihin asuntoihin. Katselmointiin kuuluu myös asukaskysely, jotta saadaan mahdollisimman hyvä kuva huoneistoissa vallitsevista todellisista olosuhteista.

Motiva on kehittänyt mallin asuinkerrostalojen energiakatselmointiin. Motivan mallin mukaisissa energiakatselmusraporteissa todetaan kunkin kohteen perustiedot, ominaiskulutukset, lämpö-, sähkö- ja vesijärjestelmät, kulutusvertailut ja poikkeamien oletetut syyt sekä toimenpide-ehdotukset.

Iso Roballa kaikkien setsemän kiinteistön yhteenlasketuiksi potentiaalisiksi säästöiksi arvioitiin 27 191 euroa, 415 MWh/a (lämpöä 384 MWh/a, sähköä 31 MWh/a) ja 40 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Energiatehokkuusinvestointien yhteenlasketun kustannuksen arvioitiin olevan 152 300 euroa. Iso Roban taloyhtiöt kokivat energiakatselmukset hyödyllisiksi.

Tutustu katselmointiraportteihin ja niissä annettuihin suosituksiin:

Yhteenveto Iso Roban energiakatselmuksissa annetuista suosituksista (pdf)
Asuinrakennuksen energiakatselmus AsOy Annankatu 6 (pdf)
Asuinrakennuksen energiakatselmus AsOy Helsingin Fasaaninlinna (pdf)
Asuinrakennuksen energiakatselmus AsOy Fredrikinpasaasi (pdf)
Asuinrakennuksen energiakatselmus AsOy Iso Roobertinkatu 8 (pdf)
Asuinrakennuksen energiakatselmus AsOy Fredrikinkatu 27 (pdf)
Asuinrakennuksen energiakatselmus AsOy Roobertinlinna (pdf)

 

Siirry Motivan ohjeisiin: asuinkerrostalojen energiatehokkuuskatselmukset

Lue lisää Iso Roban energiakatselmusten tuloksista.